สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2562

0 360

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ ความว่า

เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า

เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน

เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ

ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ

โดยทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งถือเป็น วันแม่แห่งชาติ ของประเทศไทย และได้มีการตั้งคำขวัญวันแม่ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้ลูกๆ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา ความว่า

พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต

ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา

สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น

รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง

ขอบคุณ :siamnews.com

Loading...

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน