อย่าวิ่งตามใคร จนคุณดูไร้ค่า จำไว้ คุณก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน 10 เหตุผล ที่คุณต้องลืม คนที่ ไม่รักคุณ

0 780

1 คุณอาจ ไม่ใช่ สำหรับบางคน
เหมือนที่ บางคน ไม่ใช่ สำหรับคุณ
ยอมรับ ความจริง

2 การที่ คน คนเดียว ปฏิเสธ คุณ
ไม่ได้หมายถึงคุณ ไม่ดีพอ
พิสูจน์ให้เขาเห็นว่า คุณดีพอ

3 โลกนี้ ไม่ได้มีแค่ เขา คนเดียว
ยังมีคนอีกมากมายที่ ต้องการคุณ ให้โอกาสตัวเอง

4 ยิ่งคุณ ดื้อดึง และ เหนี่ ยวรั้ง เขาไว้
คุณยิ่งดู ไ ร้ค่า ในสายตาเขา ปล่อย เขาไป

5 คุณ มีค่า เกินกว่า
ที่จะ ขอร้อง ให้ใครรักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

6 คุณต้อง รักตัวเอง
และเลือก สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตัวเอง ลืม คนที่ไม่รักคุณ

7 คุณต้อง รักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส
ต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข, และคุณต้องเข้มแข็ง

8 ทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นล้วนมี เหตุผล
โชคชะตากำหนดไว้แล้ว ว่าเขา ไม่ใช่
เพราะ คนที่ใช่ ยังเดินทาง มาไม่ถึง

9 สิ่งที่ดีกว่า รอคุณอยู่ข้างหน้า
คุณต้อง เชื่ อ และ รอคอย สิ่งนั้น
รอคอย, สิ่งที่ คุณคู่ควร

10 ดูแลตัวเอง ให้ดูดี, และ..มีค่าที่สุด
เพราะจากนี้ คุณจะเป็น ผู้เลือก ไม่ใช่ ผู้ถูกเลือก

ขอบคุณ :deemindplus.com

Loading...

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน